Početna  |  On-line shop  |  Usluge  |  ARGO

ARGO

Orsy Servis

Šta je ARGO?

ARGO je vodeći svjetski program za online učenje u oblasti održavanja i popravke u automobilskoj industriji i kao takav dio zvaničnog školskog programa srednjih i viših strukovnih škola u mnogim najrazvijenijim zemljama svijeta kao što su Sjedinjene Američke Države i Holandija.
Program posjeduje niz certifikata i nagrada kao vodeći izvor pružanja nastave za obuku i usavršavanja kadrova u oblasti održavanja i popravke motornih vozila. Kao dio obuke i usavršavanja vlastitih saradnika koriste ga i neki od najeminentnijih proizvođača automobila (npr. Mercedes-Benz, Nissan, DAF...).

Šta nudi ARGO?

ARGO nudi materijal za učenje o kompletnom vozilu, od branika do branika, i podučava korisnika kako da održava i popravlja motorno vozilo putem interaktivnih simulacija i animacija kreiranih od strane dizajnera kompjuterskih igara baziranog na edukativnom principu vođenog samootkrivanja, čime se stiče dublji uvid i duža retencija znanja. Pri ovome ARGO kreira okruženje u okviru kojeg korisnik otkriva operacione principe te uz pomoć malih interaktivnih zadataka vješto vodi korisnika korak po korak kroz proces otkrivanja novih saznanja.

ARGO online platforma sadržava preko 500 modula učenja, za sve nivoe znanja od onog za početnike (nivo 1) pa do dijagnostičkog specijaliste (nivo 4). Moduli sadržavaju teorijske i praktične lekcije koje stavljaju korisnika u realno radno okruženje.

Na primjer ARGO modul “Dijagnostički trener” (EDT) je modul koji vizuelno simulira ponašanje menadžmenta motornog sistema u okviru kojeg korisnik upotrebljavajući dijagnostički uređaj, multimetar i ostale svakodnevne alate izvodi sve operacije koje može izvoditi i na stvarnom motoru nastojeći da pronađe rješenje za grešku u radu. Simulirane greške su kreirane za sve nivoe znanja od nivoa 1 gdje problem može biti npr. vlaga na svjećici, preko nivoa 2 gdje je potrebno pronaći neispravni senzor ili aktuator očitavanjem koda greške do nivoa 4 (dijagnostički specijalista) kada se kod greške ukazuje na pogrešnoj komponenti te specijalista mora logičnim razmišljanjem otkriti pravi problem i naći rješenje.

Zašto koristiti ARGO?

Novi modeli vozila, unaprijeđeni sistemi i mnogobrojne funkcije stvaraju neumitnu potrebu za detaljnom dopunom i usavršavanjem znanja i vještina svih kadrova uključenih u posao održavanja i popravke motornih vozila. Sa druge strane brzina savremenog života, visoki troškovi putovanja i noćenja otežavaju preduzećima uključivanje vlastitih kadrova na seminare u određenom terminu, mjestu i temi.

Opet, WOW! ARGO platforma za online učenje predstavlja izvrsnu pripremu za korisnike praktičnih seminara jer putem online lekcija stiču neophodna predznanja što im omogućuje da bolje i efikasnije iskoriste praktičnu nastavu. Naši treneri sa iskustvom u praksi pomažu i podržavaju korisnike pri radu na ovoj platformi a putem “learning managment” sistema dobivaju uvid u specifična znanja svakog pojedinog korisnika te im predlažu određeni edukativni sadržaj ali i prilagođavaju praktične seminare potrebi svakog pojedinog učesnika.

Ukoliko ste zainteresovani za korištenje ove naše On-line usluge molimo Vas kontaktirajte na putem e-mail adrese argo@wurth.ba ili putem telefona.