Početna  |  On-line shop  |  Usluge  |  ARGO

Predavači strukovnih škola

Izazovi postavljeni pred predavače

Tehnologija
 • Sve je teže vizualno demonstrirati
 • Brzo napredovanje tehnologije
 • Potreba za detaljnom dopunom i usavršavanjem znanja i vještina
 • Knjige, CD-ovi, video zapisi kasne (zastarijevaju)

Kompetencije
 • Promjene u obrazovnim potrebama
 • Naglasak na znanju i vještinama
 • Učenici moraju steći osnovne kompetencije
Učenici
 • Digitalna generacija učenika koja voli kompjuterske igre
 • Multitasking učenje
 • Wiki efekt: kratki isječci informacija
 • Korištenje po volji - 24/7
Argo učenici

Tehnologija postaje komplikovanija u teoriji, a samim tim i teža za razumijevanje. Kao takvu, vrlo je teško objasniti učenicima bez vizualne, animirane pomoći kao i simulacija rada komponenti. Ovo je najvažnija činjenica u razvoju ARGO sistema da se osigura najbolji vizualni prikaz unutrašnjeg rada automobilskih komponenti i naprednih tehnologija, a samim tim da se svede na minimum pamćenje teksta.

Kao rezultat naglih i brzih promijena tehnologija u auto industriji, detaljno ažuriranje i usavršavanje znanja i vještina postaje imperativ. Bez obzira o kojoj tehnologiji da se radi: vozilima na hibridni pogon, električna vozila ili CAN-BUS tehnologije, od učitelja se zahtijeva da bude detaljno informiran o najnovijim napredcima. Nažalost, materijali koji se objavljuju kao CD-ovi ili video zapisi su zastarjeli vrlo kratko nakon izdavanja, ovo je razlog zašto je ARGO razvijen samo u online verziji. Ovaj pristup nam osigurava da kontinuirano i detaljno ažuriramo ARGO sa novim lekcijama kao i da ažuriramo postojeće lekcije prema zahtijevima novih tehnologija. Online pristupom smo omogućili da su svi materijali vrlo ažurno dopunjeni najnovijim informacijama. Interaktivnost ARGO sistema jako lijepo ulazi kroz nastavne metode u učionice. Može se koristiti kao vježba u učionici, domaći zadatak ali i za nastavnike kao interaktivna prezentacija.

Novi i skupi dijagnostički alati

Druga oblast brzih promijena je razvoj novih i poboljšanih dijagnostičkih alata. Nažalost, izuzetno visoka cijena auto dijagnostičkih alata čini ih nedostižnim za većinu škola i fakulteta sa ograničenim budžetima. Da bi riješio ovaj problem, ARGO pruža najnovije dijagnostičke alate u virtuelnom okruženju. To omogućava učenicima da dijagnostičke alate savladaju u realnom virtualnom okruženju bez dodatnih troškova za predavača ili školu.

Učenici 21. stolječa

Današnja generacija učenika je odrasla uz naprednu tehnologiju i naravno već tehnološki razmišljaju. Kao što su mnogi predavači primjetili, ova tehnološki i gaming orijentirana generacija je stekla znanje i viještine na potpuno drugačiji način nego generacije prije njih. Sada se teret prilagodbe nastavnih metoda i pristupa učenja prebacuje na nastavnike u cilju osiguranja najboljih rezultata učenja.

Današnji učenici jako često imaju multi-tasking pristup učenju. Ovo je često povezano sa sklonostima za „Wiki-like“ isječke informacija. Učenici automobilske industrije u pravilu vole praktičan pristup umjesto učenja iz knjiga ili automobilskih priručnika. ARGO je učenje pretvorio u zabavu.

Promjene u potrebnim vještinama

U stručnom obrazovanju vidi se jasan pomak sa teoretske nastave na praktičnu i nastavu sa vježbama. Predavači su takođe pred izazovima kontinuiranih promjena obrazovnih zahtijeva u kombinaciji sa ograničenim ili skromnijim budžetima za dodatnu obuku predavača. ARGO omogućava predavačima da ostanu u vrhu praktične obuke i vježbi vještine tako što povezuje teoriju i praksu u realnom virtualnom okruženju. Mi besplatno nudimo radionice za naše klijente tako da su stalno ažurirani sa novim tehnologijama i vještinama. Na ovim radionicama, predavači uče kako da koriste ARGO sa optimalnim efektom učenja u učionicama.

Virtuelni test: Priprema za praktični trening

Nijedan nastavni program u auto industriji nije efikasan ako se „ne uprljaju“ ruke. Međutim velika briga mnogih predavača su učenici početnici koji rade sa stvarnim vozilima i stvarnim auto dijagnostičkim uređajima i alatima. Kad se napravi pogreška, onda je ispravka vrlo skupa. To je razlog zašto mnogi predavači žele da učenici dokažu svoje majstorstvo i vještine u realnom sigurnom virtualnom okruženju ARGO-a. Učenici mogu polomiti instrumente i alat u virtualnom okruženju ARGO-a bez ikakvog troška. Nakon što su ovladali vještinom u simulaciji, onda mogu da započnu rad na pravim vozilima. Ovo je isti princip kao i kod avionskih simulatora.

ARGO je razvijan sa različitim izazovima na pameti. U Würth-u znamo da današnji učenici traže interaktivne i poticajne materijale za učenje, zato je ARGO razvijen na principima kompjuterske igre.

Prednosti koje pruža ARGO za predavače strukovnih škola su:

 • Stavlja Vas u kontrolu, a osigurava aktivno sudjelovanje i poticaj Vaših učenika
 • Izvrstan za domaće zadatke
 • Vizualno prikazuje unutrašnji rad komponenti
 • Komponenta, sadržaj i pitanja su objedinjeni zajedno da premoste razliku između teorije i prakse
 • Jasan popis zadataka za učenike i roditelje
 • Postoji više vremena za vježbanje procesa smanjujući vrijeme obuke za 15-20%
 • Stotine modula koje možete izabrati - koji bi odgovarali Vašem nastavnom programu
 • Pomaže u učenju novih trendova u automobilskoj industriji kroz stalno ažuriranje kurseva i dodavanja novih lekcija
 • Trenutno izvještavanje o napretku učenika koliko su shvatili od onog što su učili
 • Vaši učenici uče i usvajaju više znanje nego koristeći druge metode
 • Jeftinije od postojećih nastavnih programa
 • Omogućuje virtualne treninge prije praktičnih vježbi