Početna  |  On-line shop  |  Usluge  |  ARGO

Interaktivni Demo

Argo kontstantno evoluira, sa novim lekcijama koje se dodaju na sedmičnoj osnovi. Mi kontinuirano razvijamo nove lekcije, radeći prema kompletiranju curriculum-a. Teme koje su obrađene uključuju:

Istosmjerna i naizmjenična struja


Walkthrough 1

Neke od lekcija objašnjavaju priložene principe, koji moraju biti shvaćeni kako funkcioniraju pojedini procesi i dijelovi automobila. Ovdje se nalazi primjer lekcije, u kojoj možete mijenjati različite parametre u simulaciji povlačeći klizače.

 Pokreni demoPotraga za kvarom


Walkthrough 1

Vodeći princip Argo-a je „učenje kroz rad“, umjesto učenja kroz slušanje ili čitanje. Ova lekcija donosi potpuno funkcionalan multimetar koji može biti korišten u potrazi za kvarom na strujnom krugu zadnjeg vjetrobranskog grijača

 Pokreni demoEDC: Upravljanje količinom ubrizgavanja


Walkthrough 1

Pumpa Electronic Diesel Control sistema je kompleksan mehanički dio. Ovaj modul se fokusira na jednu funkciju pumpe: podešavanje količine goriva.

 Pokreni demo

Moment ključ


Walkthrough 1

Naučite i vježbajte kako koristiti moment ključ, koristeći online simulaciju.

 Pokreni demoOsciloskop: Vježbe


Walkthrough 1

Ova simulacija omogućuje Vam da vježbate korištenje osciloskopa, idući ispred znanja da bi Vas naučili vještinama koje su nezamjenjive u današnjoj radionici. Mjerite realne signale na „breakout“ kutiji spojenoj na kontrolnu jedinicu motora.

 Pokreni demoESP: Radni uvjeti


Walkthrough 1

Rukujte sa ventilima sistema elektronske kontrole stabilnosti, da bi otkrili koliko se može kreirati različitih radnih uvjeta.

 Pokreni demo


Vrste blokova motora


Walkthrough 1

Uvod u razne vrste blokova motora. Ovaj izvod prikazuje razlike između rednog, V i VR motora.

 Pokreni demoIspušni plinovi i katalizatori


Walkthrough 1

Otkrijte kako je tretiran ispušni plin iz benzinskog motora, da bi bio u skladu sa strogim zahtjevima emisije.

 Pokreni demoMreže - CAN dijagnoza


Walkthrough 1

Dijagnostičke greške u CAN bus sistemu nastale uklanjanjem i kreiranjem konekcija.

 Pokreni demoSigurnosni čep


Walkthrough 1

Pogledajte kako radi sigurnosni čep pri promjenama pritiska u rashladnom sistemu.

 Pokreni demoOsvjetljenje


Walkthrough 1

Istražite funkcije osvjetljenja na automobilima.

 Pokreni demo
Naplatci


Walkthrough 1

Ovaj segment prikazuje značenje nekih dimenzija naplatka i kako su mjereni.

 Pokreni demo