Početna  |  On-line shop  |  Usluge  |  ARGO

Specifikacije

Sistemski zahtijevi

Da bi koristili ARGO potrebna je internet konekcija i jedan od standardnih internet preglednika npr.:

 • Internet Explorer (6 ili noviji)
 • Firefox
 • Safari
 • Opera
 • Google Chrome

Instaliran dodatak Adobe Flash Player (9 ili noviji) je takođe potreban. Za korištenje EDT modula u ARGO-u potreban je dodatni software i Windows operativni sistem (32 bit). Za više informacija molimo da pročitate EDT Internet Edition FAQ.

Vaša vlastita ARGO web stranica

Korisnici dobivaju vlastitu stranicu (subdomenu) sa LMS softwerom preinstaliranim i održavanim. Postoje tri tipa profila za svaku stranicu. Podaci o novim korisnicima se automatski šalju na e-mail adresu ali se mogu i dodijeliti ručno.

Administrator može:

 • Upravlja profilima predavača
 • Uvozi i izvozi profile učenika
 • Izvozi rezultate
 • Određuje opće postavke stranice
 • Mijenja grafički izgled stran


Predavač može da:

 • Upravlja profilima učenika
 • Pregledava sadržaj modula
 • Upravlja sadržajem modula
 • Raspoređuje module u kurseve
 • Dodjeljuje sadržaje (grupe) učenicima
 • Prati napredovanje učenika
 • Daje sugestije na sadržaj podršci ARGO tima
 • Exportuje rezultate (grupe) učenika


Učenici mogu da:

 • Pokreću lekcije koje su im dodjeljene
 • Mogu nastaviti rad u lekcijama sa ranije prekinutog mjesta
 • Prolaze kroz lekcije koje su apsolvirali
 • Komentiraju vježbe (sa predavačima


Objavljivanje datoteka

Predavači mogu objaviti vlastite datoteke na svoju ARGO stranicu. Mogu dijeliti sadržaj sa ARGO korisnicima unutar svoje organizacije ili sa svim ARGO korisnicima globalno, ako to žele.
 • Mogu objaviti bilo koji tip datoteke ( poseban softver može biti potreban za pregled datoteka)
 • Maksimalna veličina datoteke 5 MB
 • 100 MB limit po jednom profilu
Takođe se mogu dodatni linkovi za sadržaj koji je smješten na drugu lokaciju na internetu ili na vlastitom intranetu.

Interoperabilnost

 • Svi standardni moduli su SCROM 1.2 i SCROM 2004 kompatibilni. Za više informacija pogledati korištenje SCROM paketa u sekciji za podršku.
 • Posjeduje SSO (Single Sing-On) sistem automatski loguje polaznike sa udaljenih lokacija i kreira trenutno profile. Za više informacija pogledati Single Sign-On u sekciji za podršku.
 • Import profila učenika putem CSV-a
 • Izvoz profila učenika putem CSV-a
 • Izvoz rezultata putem CSV-a