Početna  |  On-line shop  |  Usluge  |  ARGO

ARGO VIDEO WALKTHROUGH

Video materijali u nastavku prikazuju šta mogu raditi nastavnici, a šta učenici u ARGO sistemu.

Upravljanje profilima učenika i dodjeljivanje sadržaja


Walkthrough 1

Video u nastavku prikazuje kako se na ARGO možete prijaviti kao nastavnik, upravljati profilima učenika i kako ih grupirati. Takođe prikazuje kako dodijeliti sadržaje i kurseve učenicima.

 Pokreni demoPortal za učenike


Walkthrough 1

Video prikazuje portal za učenike. Učenici mogu pokretati nove module, nastaviti prekinute module tamo gdje su stali sa vježbom kao i raditi vježbe da bi unaprijedili svoje vještine koristeći EDT software.

 Pokreni demoPračenje napretka učenika


Walkthrough 1

ARGO omogućava nastavnicima, sa svojom naprednom statistikom, detaljne informacije o napredovanju učenika. Rezultati se mogu izvoziti u Excel list, radi daljnje analize, pomoću samo jednog klika.

 Pokreni demoDodavanje i raspoređivanje vlastitog sadržaja


Walkthrough 1

Kao nastavnik, možete dodavati svoje vlastite datoteke, povezivati sadržaje na web-u i kombinirati ih sa standardnim modulima u cilju kreiranja vlastitih kurseva.

 Pokreni demo