Predmjerski opisi pozicija - krovne i fasadne folije

Folije za krov


Opisi pozicija za predmjere i predračune radova građevinskih projekata za paropropusne folije, parne kočnice i brane u području zaptivanja termoizoliranih ventilirajućih kosih krovova i fasada.

Paropropusne folije za kose krovove i zatvorene fasade
Wutop Thermo ND 0681 001035
Wutop Thermo ND SK 0681 001036
Wutop TrIo Plus SK 0681 001004
Wutop TrIo SK 0681 001027
Wutop TrIo 0681 001001
Wutop Quadro 0681 001002
Wutop DU 300 0681 001007
Wutop TrIo 132 0681 0010019
Wutop TrIo 112 0681 0010039
Wutop TrIo 92 0681 0010089
Wutop Metal SK 0681 001072
Paropropusne folije za djelimično otvorene fasade
Wutop Thermo Fassade 0681 001061
Wutop Thermo Fassade SK 0681 001060
Parne kočnice
Wutop Thermo Vario SD 0681 000147
Wutop DB 2 0681 000147
Wutop DB 2SK 0681 000145
Wutop DB 40 0681 000005
Wutop DB 35 0681 0000059
Parne brane
Wutop DS 200 Reflex 0681 0000069