Na početku je bio vijak…

i to ne samo kada su u pitanju naše poslovne aktivnosti, već i kada je u pitanju naš brend. Godine 1956., dvije godine nakon što je preuzeo preduzeće od svog oca, Reinhold Wurth transformiše preduzeće od trgovine na veliko vijcima "Adolf Wurth", u trgovinsko društvo i skraćuje naziv preduzeća u "Wurth", a inspiraciju za logo nalazi u vijku.

Znak je u više navrata stilski modernizovan, a 1983. godine je usvojen oblik koji je bio u upotrebi do 2010. godine. “Brend čini daleko više od jednog loga”, kaže predsjedavajuća Savjetodavnog odbora Wurth Grupe, Bettina Wurth, koja je imala odlučujuću ulogu u unapređenju Wurth brenda. “Brend je kao ličnost koju preko imena prepoznajemo, preko jezika upoznajemo i preko stila i harizme doživljavamo.”

Wurth Grupa se tokom prethodnih šest desetljeća razvila od preduzeća s dvojicom uposlenih do vodećeg preduzeća na svjetskom tržištu montažne opreme i materijala za pričvršćivanje. Međutim, ostalo je ono isto strastveno opredjeljenje svih uposlenika i uposlenica koji vjeruju da nije dovoljno samo zadovoljiti kupce: mi ih želimo oduševiti. To je ono što Wurth brend predstavlja.

Prvi logo

Ideja za naš logo

Potiče od Reinholda Wurtha. Logo čine cilindrična glava jednog vijka i poluobla glava drugog vijka postavljene jedna nasuprot druge s imenom preduzeća u sredini.

Logo vijci
Poravnati logo

Modernizacija loga

70-tih godina Wurth logo je prilagođen zahtjevima vremena.

Logo sa trakom

U 80-tim je dodata traka,

koja je u to vrijeme bila dodatni elemenat vizuelnog identiteta.

Logo budućnosti

brendu daje prepoznatljivost. Pojačavanjem naziva brenda poboljšava se percepcija u svim medijima.

Novi logo


Istovremeno, povodom 65. godišnjice od osnivanja prvog preduzeća Wurth Grupe, Wurth GmbH & Co. KG, Wurth Grupa u aprilu 2010. godine dobija svoj novi vlastiti logo čime se izdvaja od preduzeća Wurth Linije.