Jednokratna maska za zaštitu od sitne prašine FFP1D, EN149
Količina x Pak. Ukupna
količina
Artikal-broj Cijena/KC
 x     kom 

0899 110  /   

Maska za zaštitu disajnih organa Jednokratna
MASKA-RESPIRAT-FFP1D-EN149
Nazad
Informacije o artiklu
Fotografija [1]  


Jednokratna maska za zaštitu od sitne prašine FFP1D bez ventila, prema EN 149:2001
 • Odobrena za zaštitu od čvrstih i tečnih supstanci i aerosola
 • Pogodna za zaštitu od štetnih supstanci niske toksičnosti u koncentracijama do četverostruke AGW*-vrijednosti
 • Ispitano na dolomitnu prašinu, tj. maske su duže vrijeme imune na začepljenje. Ovo rezultira komfornijim disanjem i manjim umorom
*) granična vrijednost zagađenosti na radnom mjestu.

Izvedba:
 • Bez ventila za izdisaj
 • Sa zaptivnim rubom
 • Ekstremno lagana 9,5 gr
 • Bez lateksa, PVC-a i silikona
 • Pričvršćene dvije univerzalne gumene trake
 • Teško zapaljiva vanjska školjka
 • Materijal koji ne šteti koži
 • Podesiv okvir za nos
Područje upotrebe:
Tekstilna industrija, industrija čelika i željeza, rudarstvo, visoko- i niskogradnja itd. Zaštita od prašine i pare, koje sadrže sljedeći materijali (lista nije konačna): kalcijumkarbonat, kaolin, cement, celuloza, sumpor, pamuk, brašno, ugalj, metali koji sadrže željezo, biljna ulja.
Napomena:
Pažnja! Naši primjeri upotrebe ne podliježu prigovoru na kompletnost i ispravnost. Kontinuiranim istraživanjem i testiranjem štetnih materija i njihovog uticaja na ljudski organizam, često dolazi do novog vrednovanja (revalorizacije), odnosno dodjele (alokacije) u odnosu na AGW*- vrijednosti i klasificiranje u pojedine klase filtera.
 • Jednokratna preklopna maska FM 1000
  0899 110200  FFP1
 • Višekratna polumaska HM 173 M
 • Maska za cijelo lice VM 142 DIN - navoj EN 136
 • Jednokratna preklopna maska FM1000 CARBON, sa ventilom
 • Jednokratna zaštitna maska FFP1D
 • Jednokratna maska za zaštitu od sitne prašine FFP2D
 • Jednokratna maska za zaštitu od sitne prašine FFP2D
 • Jednokratna maska za upotrebu pri lakiranju FFA 1, EN 405
 • Jednokratna maska za zaštitu od sitne prašine FFP2D, konfort
 • Jednokratna maska za zaštitu od sitne prašine FFP3D
 • Jednokratna maska za zaštitu od sitne prašine FFP1D