ORSY SISTEMI

ORSY® sistem polica

Za pohranjivanje, pristup, pregled, kontrolu i dopunu zaliha C-artikala.

ORSY®scan

Sistem naručivanja putem mobilnog bar kod čitača.

REFILLO®mat

Ekološki prihvatljiv i ekonomičan sistem dopune aerosol boca.

ORSY®mat

Sveobuhvatni sistem mašina za automatizovano upravljanje zalihama.