SISTEMSKE GARANCIJE

Sistemska garancija za kosi krov i ventiliranu fasadu

Do 30 godina duga, jedinstvena, certificirana sistemska garancija za zaptivanje od zraka i vjetra u oblasti kosih krovova i ventilirajućih fasada.