Do 30 godina duga Wurth sistemska garancija za zaptivanje od zraka i vjetra

Certificirana sa potpisom i pečatom

Würth Vam nudi do 30 godina dugu, na tržištu jedinstvenu, sistemsku garanciju na zaptivanje od zraka i vjetra i to za:

30 godina garancije
  • Zaptivanje od zraka u unutrašnjem području
  • Zaptivanje od vjetra u vanjskom području ventiliranih kosih krovova
  • Zaptivanje od vjetra u vanjskom području kod ventiliranih fasada
  • Zaptivanje od vjetra i zraka u vanjskom i unutrašnjem području kod ventiliranih kosih krovova i fasada

Uobičajene tržišne garancije na materijal, u slučaju nastanka štete na pojedinom proizvodu, nadoknađuju Vam samo vrijednost materijala.

Uobičajene tržišne funkcionalne garancije garantuju Vam opisane funkcije i nadoknađuju samo upotrijebljeni materijal, eventualno još proizvod koji je s njim u kombinaciji.

Mi zbog Vas idemo korak dalje i postavljamo sistemsku garanciju na višu “kontraletvu“ – iznad uslova uobičajenih tržišnih garancija na materijal i funkcionalnost.

Učinite i Vi korak dalje i ostvarite, sistemskom upotrebom Wurth proizvoda, Vašu ličnu, na objekat naslovljenu, certificiranu, dugogodišnju sistemsku garanciju koja Vam u slučaju nastanka štete pruža:

  • besplatnu zamjenu materijala
  • besplatnu demontažu (skidanje) materijala i
  • besplatnu ponovnu ugradnju materijala.

Ne morate platiti ni jedan jedini fening više!

Samo 3 koraka vode do sigurnosti

30 godina garancije
  1. Primjena Wurth proizvoda za zaptivanje od zraka i vjetra u sistemu.
  2. Popunjavanje formulara za izdavanje certifikata sistemske garancije za dati objekat, po vrsti radova koji su se izveli (unutrašnje područje, vanjsko područje za kosi krov ili fasadu), koji se mogu preuzeti sa desne strane i prijava izvođača radova u Wurth bazu podataka.
  3. Predaja popunjenog formulara Wurth prodajnom predstavniku.