ORSY®mat

Sveobuhvatni sistem mašina za automatizovano upravljanje zalihama artikala.


Zamislite svijet u kojem se uopšte ne morate brinuti o zalihama bitnih operacionih materijala, a da su Vam oni svejedno uvijek dostupni i na dohvat ruke kako biste se bez prepreka mogli baviti onim u čemu ste najbolji!
Zvuči nevjerovatno, zar ne?

Upravo to je princip ORSY®mat-a - Vaši uposlenici preuzimaju operacione materijale, alate, ličnu zaštitnu opremu i slične artikle kad god su im potrebni, a sistem potpuno automatski vrši ponovno naručivanje i dokumentuje proces.

ORSY®mat
Prednosti sistema

Automatsko naručivanje

Preuzeti artikli se automatski ponovo naručuju i dostavljaju Vam se u dogovorenom ritmu.

Maksimalna transparentnost procesa
Sistem šalje individualne izvještaje kroz koje imate uvid u sve transakcije, potrošnju materijala i ponovne narudžbe.​

Niži troškovi
Zahvaljujući automatizovanom upravljanju i smanjenju potrošnje materijala štedite novac i vrijeme.

Dostupnost artikala 24/7
Artikli su Vam dostupni kad god su Vam potrebni.

Skladištenje uz ograničen pristup
ORSY®mat je zatvoren sistem koji omogućava pristup zalihama samo ovlaštenim osobama.

Modularni dizajn
Kompozicija mašina se kreira u skladu sa proizvodima koji su vam potrebni, njihovom veličinom i količinom.

Jednostavna implementacija
Sve što je sistemu sa Vaše strane potrebno je napajanje električnom energijom, a sva komunikacija se odvija putem mobilne mreže.

Jednostavno integrisanje sa lancem snadbijevanja
Mašine se mogu integrisati u Vaš postojeći lanac snadbijevanja bez promjena u internim procesima.
Vrste ORSY®mat-a
Komercijalni poslovi

ORSY®mat FP

Idealan za skladištenje visoko kvalitetnih, ali gabaritnih proizvoda i materijala.
 

Uredski poslovi

ORSY®mat RT

Pogodan za razne male i srednje velike artikle poput burgija, bitseva, brusnih ploča itd.

Uredski poslovi

ORSY®mat HX

Idealan za operativne i dodatne artikle koji se koriste pojedinačno i često poput zaštitinih rukavica, brusnih ploča itd.

Uredski poslovi

ORSY®mat WGT

Sistem sa integrisanim elektronskim vagama je posebno pogodan za jednostavno preuzimanje više različitih artikala
u isto vrijeme, kao i preuzimanje pojedinačnih artikala u različitim količinama.

 

Logistika

ORSY®mat CHE

Pogodan za skladištenje opasnih i zapaljivih hemijsko-tehničkih proizvoda, te omogućava preuzimanje više različitih artikala u isto vrijeme, kao i preuzimanje pojedinačnih artikala u različitim količinama.