ORSY®scan

ORSY®Scan

ORSY®scan je moderan sistem naručivanja u okviru kojeg se putem mobilnog bar kod čitača prikupljaju podaci o proizvodu, određuju količine narudžbe te se povezivanjem ovog uređaja na računar kreirana narudžba unosi i šalje internetom putem našeg On-line shopa.

Moderna laserska tehnologija, uz optičku i zvučnu potvrdu unesenih količina, omogućuje brzo, lako i precizno unošenje količina narudžbe velikog broja različitih artikala.

Ovaj sistem je idealan u kombinaciji sa našim ORSY sistemom polica, Stick&Go labelama, On-line shopom i bar kod katalogom.

ORSY usluga