Operacione jedinice Wurth Grupe

Wurth Grupa u svom sastavu ima više od 400 preduzeća koja opslužuju tržišta u preko 80 zemalja. Preduzeća su podijeljena u dvije jedinice: preduzeća koja pripadaju Wurth Liniji i pridružena preduzeća.

Wurth Linija

Djelovanje Wurth Linije je fokusirano na montažnu opremu i materijale za pričvršćivanje, snabdijevanje kupaca u trgovini, građevinskom sektoru i industriji. Na međunarodnom nivou, operacione jedinice poslovanja obuhvataju divizije: metal, auto, drvo, građevinarstvo i industrija. Divizija metal obuhvata poddivizije metal, instalacije i održavanje, dok divizija auto obuhvata poddivizije putnička i komercijalna vozila

Pročitajte više o divizijama Wurth Linije

Pridružena preduzeća

Pridružena preduzeća (Allied Companies) posluju, kao trgovačka ili proizvodna preduzeća, u oblastima koja se naslanjaju na Wurth osnovnu djelatnost ali i u segmentu pružanje finansijskih usluga. Segment poslovanja diverzifikacija koji takođe pripada grupi pridruženih preduzeća uključuje i sektor pružanja usluga u logistici, hotelijerstvu i gastronomiji.