Umjetnost u Wurthu: inspirativna razmjena sa poslovnom svakodnevicom

Wurth umjetnička galerijaWurth umjetnička galerija

Umjetnost i kultura su sastavni dio Wurth Grupe. Na inicijativu prof. dr. Reinholda Wurtha 1991. godine su u upravnu zgradu Wurth Grupe u Künzelsauu integrisani muzej i sala za manifestacije, predavanja, koncerte i predstave. Ove prostorije su, od samog otvaranja, postale mjesta okupljanja kako Wurth uposlenih tako i šire zainteresovane javnosti.

U maju 2001. godine otvorena je Wurth umjetnička galerija u Schwäbisch Hallu čime je proširen muzejski prostor preduzeća. Pored toga, Hirschwirtscheuer u Künzelsauu predstavlja izložbe u neformalnijem okruženju. Ove izložbene prostore finansira Adolf Würth GmbH & Co. KG, majka-firma Wurth Grupe.

Internacionalnost: Pridruženi umjetnički depandansi

Od 1999. godine su sukcesivno u devet Wurth preduzeća otvoreni umjetnički depandansi u: Belgiji, Danskoj, Francuskoj, Italiji, Nizozemskoj, Norveškoj, Austriji, Španiji i Švicarskoj. Depandansi su u neposrednoj vezi sa sjedištima preduzeća u navedenim zemljama. Na taj način izložbe omogućuju inspirativnu koegzistenciju i razmjenu između umjetničke i poslovne svakodnevice.

Wurth zbirka

Izložbene aktivnosti svih galerija se u svom predstavljanju umjetnosti nadovezuju na ključne aspekte preduzeća Wurth kao što su modernost, međunarodnost i kvalitet. Osnovu za to čini Wurth zbirka koja obuhvata 15.000 umjetničkih djela. Kolekcija bogata fasetama oslikava razvoj umjetnosti od kraja 19. vijeka do savremenog doba. Nedavno su tome pridodate i značajne grupe kolekcija iz ranijih epoha istorije umjetnosti. Djela tih takozvanih “starih majstora” su izložena u Johanniter crkvi u Schwäbisch Hallu koja je u novembru 2008. godine ponovo otvorena.

Aktivan doživljaj umjetnosti

Raznovrsna ponuda pedagoško-obrazovnih i informativnih sadržaja u okviru muzeja stoji na raspolaganju osobama svih generacija – kako eksternim posjetiocima tako i uposlenicima. Pri tome se uzima u obzir želja posjetilaca za stjecanjem znanja, ali i posmatranje muzeja kao prostora kojeg treba doživjeti, naročito za djecu i omladinu. U saradnji s brojnim drugim ponuđačima kulturnih i društvenih sadržaja, oni dopunjuju i obogaćuju radnu rutinu u smislu cjeloživotnog učenja. Također, podstiču toleranciju, asocijativne sposobnosti i nove načine razmišljanja, bez kojih tehnička, ekonomska i društvena budućnost nisu zamislive.

Ovdje možete saznati nešto više o zbirci i o izložbama u okviru Wurth Grupe...