poslovna 2019. godina wurth grupe prema godišnjem finansijskom izvještaju

Promet u poslovnoj 2019. godini prema godišnjem finansijskom izvještaju
Operativni rezultat u poslovnoj 2019. godini prema godišnjem finansijskom izvještaju
Zaposlenici zaključno sa 31. decembrom 2019. godine