Impressum

„WURTH BH“ d.o.o. Sarajevo
Boce br. 8
71240 Hadžići

Tel: + 387 33 775 000
Fax: + 387 33 421 333

ID broj: 4200544090007
PDV broj: 200544090007

Otvoreni transakcijski računi Banka
3389002207297284 UniCredit bank d.d.
1610000011100012 Raiffeisen bank d.d. Bosna i Hercegovina