USLOVI I PRAVILA PRODAJE PUTEM INTERNET TRGOVINE “WURTH BH” D.O.O. sarajevo
Informacije o prodavaču

“WURTH BH” Društvo za montažnu opremu d.o.o. Sarajevo. Skraćeni naziv: Wurth BH d.o.o.
Adresa: Boce br. 8, 71240 Hadžići,
Upisano u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu pod matičnim registarskim brojem 1-17675
 
Tel: + 387 33 775 000
Fax: + 387 33 775 019 
ID broj: 4200544090007
PDV broj: 200544090007
 
Transakcijski računi za domaći platni promet:
Unicredit bank d.d. 3389002207297284; Raiffeisen bank d.d. 1610000011100012; Sberbank BH d.d. 1401010000623355
 
Web adresa internet trgovine: https://eshop.wurth.ba/


 

Značenje izraza navedenih u ovim uslovima prodaje
 1. Prodavač - trgovačko društvo “Wurth BH” d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ul. Boce br.8., 71240 Hadžići, ID: 4200544090007 I PDV: 200544090007, koji obavlja djelatnost trgovine na veliko montažnom opremom.
 2. https://eshop.wurth.ba/– internet stranica Prodavčeve internet trgovine.
 3. Kupac - svaka kvalificirana osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda ili usluge izvršila registraciju, dobila korisničke podatke te naručila proizvod ili uslugu.
 4. Korisnik - svaka osoba koja pristupi internet stranici „eshop.wurth.ba“ u svrhu ostvarivanja kupovine proizvoda ili informisanja o pojedinom proizvodu, a ovlaštena je za to oz strane odgovorne osobe kupca.
 5. Korištenje „ eshop.wurth.ba“ – pristup stranici eshop.wurth.ba radi dobivanja informacija o sadržaju iste i/ili ostvarivanja internet trgovine.
 6. Online kupovina ili internet trgovina – ostvarivanje kupovine proizvoda ili usluga putem „eshop.wurth.ba“.
 7. Proizvod ili Proizvodi – jedan ili više proizvoda i/ili usluga koji su ponuđeni na „eshop.wurth.ba a koje je moguće kupiti putem internet trgovine.
 8. Uslovi prodaje – Uslovi i pravila prodaje putem internet trgovine “WURTH BH” d.o.o. Sarajevo na eshop.wurth.ba.
Opće odredbe uslova prodaje
 1. Prodavač je nositelj svih prava na sadržaj na internet stranici www.wurth.ba I eshop.wurth.ba. Korištenjem usluge internet trgovine “eshop.wurth.ba” i svih pridruženih stranica i servisa na wurth.ba, smatra se da su kupci u svakom trenutku upoznati s ovim Uslovima prodaje te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.
 2. Uslovi prodaje primjenjuju se na prava i obveze koji se odnose na kupovinu proizvoda ili usluga putem internet trgovine te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja ugovora o prodaji na daljinu između Kupca i Prodavača te se smatraju sastavnim dijelom takvih ugovora, a u odnosu na uslove i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, načina plaćanja, garancije, reklamacija i povrata, dostave, zaštite privatnosti ličnih podataka i drugih pitanja vezanih uz korištenje „eshop.wurth.ba“ i online kupovine.
 3. Kupac na „eshop.wurth.ba“ može biti isključivo pravna ili fizička osoba kao profesionalni kupac koji kupuje proizvode u okviru svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, u koje spadaju trgovačka društva, javne ustanove, fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje određene djelatnosti kao slobodna zanimanja i/ili samostalne djelatnosti te drugi organizacijski oblici. Kupac ne može biti potrošač u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, odnosno, fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavač ne snosi nikakvu odgovornost. Prodavač ima diskrecijsko pravo u svako doba onemogućiti Kupcu internet trgovinu, ukoliko posumnja da kupac nije profesionalni kupac. Pravo korištenja stranice „eshop.wurth.ba“nije prenosivo na druge fizičke ili pravne osobe. Kupac je osobno odgovoran za zaštitu povjerljivosti lozinki na mjestima gdje iste  postoje.
 4. Ugovor o kupoprodaji između Kupca i Prodavača zaključen je trenutkom potvrđivanje narudžbe određenog proizvoda.
 5. Putem internet trgovine moguće je izvršiti kupovinu proizvoda isključivo na području Bosne i Hercegovine što podrazumijeva dostavu kupljenih proizvoda samo na navedenom području.      
 6. Korisnici internet trgovine „eshop.wurth.ba“ dužni su dati tačne, važeće i potpune podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavača da u bilo koje doba uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi „eshop.wurth.ba“.
 7. Prodavač je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Uslova prodaje, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz internet trgovinu kao i sav ostali sadržaj zbog čega su Korisnici dužni prilikom svake posjete internet stranici pregledati sadržaj I Uslove prodaje, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama. Ukoliko Korisnik nastavi koristiti sadržaj nakon što su na istoj objavljeni izmijenjeni Uslovi prodaje, smatra se da je saglasan s novim Uslovima prodaje.
 8. Kupac je isključivo i jedino odgovoran za nabavu, korištenje i održavanje svoje računarske opreme, uključujući ali ne i ograničeno na cjelokupni software i hardware koji posjeduje i koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje internetskih stranica te sve sa tim povezane troškove. Prodavač se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup “ eshop.wurth.ba“ i podacima pohranjenim na uređajima prilikom korištenja, ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavač. Također, Prodavač je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućuju korištenje „eshop.wurth.ba“.
 9. Prodavač se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za tačnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na “eshop.wurth.ba”. Prodavač zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda koje su postavljene prema informacijama od strane proizvođača Proizvoda.
 10. Prodavač sve materijale, fotografije i tekst postavlja na internet stranicu u dobroj namjeri kako bi kupcu olakšao odabir prilikom kupovine. Prodavač ne garantuje da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda Prodavač ne odgovara. Moguće su razlike između stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.
 11. U slučaju više sile i/ili drugih izvanrednih okolnosti prema ocjeni Prodavača i bez obzira je li za iste proglašeno izvanredno stanje od strane nadležnih tijela, Kupac je upoznat s time da postoji mogućnost usporenog pružanja usluga ili njihovih djelimičnih ili čak potpunih uskraćivanja, u bilo kojoj fazi narudžbe odnosno isporuke. Kupac prihvata da u takvim okolnostima Prodavač može odstupiti od ovih Uslova prodaje te uslugu pružiti u opsegu koji mu je u tom trenutku logistički, asortimanski i operativno prihvatljiv, uključujući ali ne ograničavajući se na pravo da u cijelosti ili djelimično onemogući:
 • pristup stranici eshop.wurth.ba
 • naručivanje robe, kao i
 • isporuku već naručene robe.
Internet trgovina– sklapanje ugovora
 1. Online kupovina može se ostvariti samo ukoliko se Kupac registrira na za to predviđenom mjestu na „eshop.wurth.ba“. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca kupac je dužan dati tačne, važeće i potpune podatke. Kupac snosi odgovornost za tačnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije i kupovine. Ovi Uslovi prodaje, kao i pojedini uslovi prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Prodavača za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, potvrđivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uslovima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen ugovor između Kupca i Prodavača, a prema uslovima kupoprodaje navedenim u ovim Uslovima prodaje.
 2. Predmet i komercijalna svrha ugovora je kupoprodaja odabranog proizvoda i/ili pružanje određene usluge putem internet trgovine na “eshop.wurth.ba”, uz plaćanje odgovarajuće cijene tog proizvoda  ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (ugovor sklopljen na daljinu) u trenutku potvrđivanja narudžbe.
 3. Kupac je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavač informiše o novim proizvodima, proizvodima na akciji i sl. (newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podaci) na e-mail Kupca biti će dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji.
 4. Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na „eshop.wurth.ba“ te su uz svaki proizvod navedeni podaci o specifikaciji proizvoda i cijeni. Cijena i uslovi dostave proizvoda navedeni su pod rubrikom “Dostava”.
 5. Odabir željenog proizvoda i količina vrši se  spremanjem u „korpu“ klikom na opciju  „Dodaj u korpu“.
 6. U „Korpi“ se nalaze svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupovinu sa informacijom o cijeni proizvoda i cijeni dostave te ukupnoj cijeni (uključen PDV). Ukoliko Kupac želi nastaviti s kupovinom odabire opciju „Nastavi dalje“, a sistem ga dalje automatski vodi do stranice „Potvrdi narudžbu“ na kojoj je potrebno potvrditi podatke koje je kupac dao prilikom registracije. 
 7. Po izvršenju naprijed navedenih koraka i odabirom „Pošalji narudžbu“ te prihvatanju uslova prodaje na stranici „Slanje narudžbe“, sistem automatski šalje narudžbu na dalju obradu i potvrdu prijema narudžbe e-mailom na odabrane e-mail adrese, koji sadrži broj narudžbe, listu odabranih proizvoda s cijenom te informacije o naručitelju i broju telefona putem kojih Kupac može dobiti sve potrebne informacije.
 8. Klikom na opciju „Pošalji narudžbu“, Kupac potvrđuje narudžbu čime je sklopljen ugovor između Kupca i Prodavača.
Cijena
 1. Istaknute cijene proizvoda i usluga u internet trgovini su veleprodajne. Cijene proizvoda, usluga i cijene dostave izražene su u konvertibilnim markama te bez poreza na dodanu vrijednost, koji će biti obračunat prilikom kupovine.
 2. Prodavač je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili sedmične akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode. Navedene pogodnosti mogu biti isključive za internet kupovinu što će Kupcu biti naznačeno prije same kupovine.
 3. Neovisno od prethodne tačke ovih Uslova prodaje, sva naručena roba biti će prodana po cijenama koje su vrijedile u trenutku slanja narudžbe.
Plaćanje
 1. Plaćanje kupljenih proizvoda Kupac može izvršiti na transakcijske račune Prodavača
 • UniCredit bank dd 3389002207297284
 • Raiffeisen bank d.d. 1610000011100012
 • Sberbank BH d.d. 1401010000623355
 
 1. Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku uplate na račun Prodavača.
Garancija i servisi
 1. Za određene kupljene proizvode u internet trgovini, Kupac ostvaruje prava iz garancije  u skladu sa odredbama garantnog lista određenog proizvoda kojeg Kupac dobiva zajedno s kupljenim proizvodom.
 2. Podaci o ovlaštenim servisima kupljenog proizvoda nalaze se na garantnom listu kojeg kupac dobiva zajedno s kupljenim Proizvodom.
 3. Kada Kupac ostvaruje prava iz garancije, a što mora biti u skladu s garantnim listom, tada isti reklamaciju ima pravo podnijeti Prodavaču na u ovim Uslovima naznačenu e-mail adresu i/ili pisanim dopisom na adresu sjedišta Prodavača, u kojim slučajevima će Kupca kontaktirati Prodavač.
Dostava
 1. Proizvode koji su kupljeni u internet trgovini biti će isporučeni Kupcu u roku od jednog do četiri radna dana pod uslovom da su potvrđene narudžbe zaprimljene do 12h od ponedjeljka do petka, računajući od dana potvrde narudžbe i ukoliko su proizvodi dostupni na skladištu. Ukoliko Kupac želi dogovoriti tačan termin dostave, dužan je isto pravovremeno (dva ili više dana unaprijed) napomenuti u rubrici NAPOMENA prilikom kompletiranja narudžbe, kako bi Prodavač bio u mogućnosti termin prenijeti dostavnoj službi.
 2. Dostavu vrši Prodavač angažiranjem renomirane dostavne (kurirske) službe. Dostava se vrši do ulaza u stambeni ili poslovni objekat na željenoj adresi. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi ili višespratnici , dostavljač nije dužan nositi robu do sprata na kojem se nalazi Kupac već do ulaza u zgradu.
 3. U slučaju da kupljeni proizvod Prodavač nije u mogućnosti isporučiti u navedenom roku, o tome će obavijestiti Kupca radi dogovora o novom roku isporuke. U ovom slučaju Kupac ima pravo i na raskid Ugovora.
 4. Prilikom preuzimanja dostavljenog proizvoda, Kupac je dužan odmah kvantitativno i kvalitativno pregledati isporučeni proizvod i u slučaju vidljivog oštećenja ima pravo odbiti preuzimanje istog te tražiti isporuku neoštećenog proizvoda, odnosno, u slučaju manjeg broja proizvoda u odnosu na kupljene, tražiti isporuku preostalog broja proizvoda.
 5. U slučaju skrivenih nedostataka, Kupac se obavezuje odmah po uočavanju skrivenog nedostatka na robi Prodavaču dostaviti pismenu reklamaciju.
 6. U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog proizvoda, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda ukoliko je plaćanje izvršeno unaprijed, cijenu dostave i naknadu troškova povrata proizvoda te je dužan vratiti krivo dostavljen proizvod najkasnije u roku od 5 dana od reklamacije,
 7. Prilikom dostave, uz kupljeni proizvod, Kupac dobiva sve isprave koje prate proizvod (korisnički priručnik, garantni list), račun te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja i u ugovorenom broju primjeraka.
 8. Dostava se vrši isključivo na području Bosne I Hercegovine.
 
Zaštita osobnih podataka
 1. Prodavač prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri u kojoj su oni nužni za ispunjenje obaveze Prodavača, za informisanje o novim i akcijskim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, unaprijeđenja odnosa s Kupcima te radi provjere drugih podataka neophodnih za online kupovinu.
Zaštita osobnih podataka je regulisana Zakonom o zaštiti ličnih podataka te Pravilima o privatnosti Prodavača, koji su dostupni na internet stranici ili putem službenika za zaštitu podataka putem e-mail adrese:
jasmin.velic@wurth.ba

Izjava o kolačićima (Cookie policy)
 1. Kako bi stranice „eshop.wurth.ba“ ispravno radile, one moraju na računar korisnika spremiti malu količinu informacija (Cookies). Sukladno pravnim propisima, “WURTH BH” d.o.o. Sarajevo prije spremanja Cookiea traži pristanak Kupca. Korištenjem internet stranice „eshop.wurth.ba„ Kupac pristaje na upotrebu Cookiea.
 2. Kupac uključivanjem/isključivanjem Cookiea odlučuje hoće li dopustiti pohranjivanje kolačića na svom računaru. Postavke Cookiea mogu se kontrolisati i konfigurirati u web pregledniku koji Kupac koristi za pregledavanje web stranica. Ukoliko Kupac onemogući Cookie postoji mogućnost da stranica neće moći koristiti neke od funkcionalnosti koje daje internet trgovina.
Intelektualno vlasništvo
 1. Internet trgovina sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na tekstove, software, fotografije, video materijale, grafiku, muziku, zvuk, kao i cijeli sadržaj, a u skladu s propisima Bosne I Hercegovine. Svi materijali (tekstovi, fotografije, slike, crteži, audio i video materijali i dr.) zaštićeni znakovi proizvoda i usluga (žigovi), logotipi, te drugi sadržaji koji se nalaze na internetskim stranicama isključivo su pravo Prodavača, ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, reproduciranje, preinaka, revidiranje, prenošenje, povezivanje, dubinsko povezivanje, stvaranje izvedenica ili mijenjanje na drugi način ovih internetskih stranica bez izričitog pismenog odobrenja Prodavača strogo je zabranjeno. Svako kršenje ovih uslova koje može imati za posljedicu povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva te može dovesti do pokretanja građanskih, trgovačkih postupaka i/ili do kaznenog i/ili prekršajnog progona protiv počinitelja.
 2. Prodavač zadržava pravo dati prava za objavljivanje bilo kojeg materijala koji se nalazi na internet trgovini trećoj osobi samo u slučaju sklopljenog ugovora koji uređuje prava i obveze Prodavača i trećeg koji objavljuje informaciju.
 3. Pri kupovini bilo kojeg proizvoda koji je predmet autorskih prava ili prava intelektualnog vlasništva, Prodavač ne daje nikakva dodatna prava korištenja i objavljivanja.
Ostale odredbe
 1. Kada internet trgovina odgovarajućim linkovima pruža mogućnost posjeta drugih internetskih stranica drugih osoba, Kupac izjavljuje kako ima saznanja da iste nisu u vlasništvu Prodavača i da ovi Uslovi prodaje u slučaju korištenja predmetnih internetskih stranica ne primjenjuju se u odnosu na Prodavača i Kupca. Prodavač te internet stranice ne kontroliše i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju od njih ili njihov sadržaj. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Kupca i Prodavač ne snosi nikakvu odgovornost.
 2. Iako Prodavač ulaže izraziti napor kako bi sve objavljene informacije o proizvodu bile tačne, moguće je da informacije o određenom proizvodu nisu ažurirane ili tačne, a u kom slučaju će Prodavač obavijestiti Kupca koji je podnio narudžbu nakon čega Kupac ima pravo ostati kod svoje narudžbe ili je izmijeniti. Fotografije uz proizvode samo su ilustrativne prirode.
 3. Kupac je saglasan da će obeštetiti i neće smatrati odgovornim Prodavača, njegove odgovorne osobe, zaposlenike i agente, od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati upotrebom internetske trgovine od strane Kupca.
 4. Prodavač zadržava pravo na objavljivanje sadržaja na engleskom jeziku u slučajevima kada:
  a) se radi o nazivu proizvoda, dijelova istih ili funkcija na engleskom jeziku,
  b) se radi o izrazima na engleskom jeziku koji su općeprihvaćeni u Bosni i Hercegovini odnosno da se radi o zajedničkoj terminologiji,
  c) postoji rizik da se značajne informacije ne mogu dovoljno precizno prevesti na jezike u upotrebi u BIH, a da se ne izgubi njihovo značenje i smisao.
 5. U slučaju ništavnosti pojedinih odredbi Uslova korištenja, takva ništavost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Uslova, i preostali dijelovi ovih Uslova će ostati na snazi.
 6. Za sve što nije regulisano ovim Uslovima prodaje primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.
Ovi uslovi korištenja primjenjuju se od 01.09.2021. godine i vrijede do opoziva od strane Prodavača.
 
Kontakti
Za sve informacije, pohvale, primjedbe, reklamacije kao i svake druge obavijesti Kupci se mogu obratiti Prodavaču na adresu:
Wurth BH d.o.o. Sarajevo
Boce br. 8
71240 Hadžići
Telefon+ 387 33 775 000
Fax+ 387 33 775 019
E-mail: podrska@wurth.ba
 
Ukoliko niste saglasni s ovim Uslovima prodaje, molimo nemojte koristiti eshop.wurth.ba.