Na početku je bio vijak…

i to ne samo kada su u pitanju naše poslovne aktivnosti, već i kada je u pitanju naš brend. Godine 1956., dvije godine nakon što je preuzeo preduzeće od svog oca, Reinhold Wurth transformiše preduzeće od trgovine na veliko vijcima "Adolf Wurth", u trgovinsko društvo i skraćuje naziv preduzeća u "Wurth", a inspiraciju za logo nalazi u vijku. 

Znak je u više navrata stilski modernizovan, a 1983. godine je usvojen oblik koji je bio u upotrebi do 2010. godine. Povodom 65. godišnjice od osnivanja prvog preduzeća Wurth Grupe, Wurth GmbH & Co. KG, Wurth Grupa u aprilu 2010. godine dobija svoj novi vlastiti logo.

Logo Wurth Grupe

“Brend čini daleko više od jednog loga”, kaže predsjedavajuća Savjetodavnog odbora Wurth Grupe, Bettina Wurth, koja je imala odlučujuću ulogu u unapređenju Wurth brenda. “Brend je kao ličnost koju preko imena prepoznajemo, preko jezika upoznajemo i preko stila i harizme doživljavamo.” 

Wurth Grupa se tokom prethodnih šest desetljeća razvila od preduzeća s dvojicom uposlenih do vodećeg preduzeća na svjetskom tržištu montažne opreme i materijala za pričvršćivanje. Međutim, ostalo je ono isto strastveno opredjeljenje svih uposlenika i uposlenica koji vjeruju da nije dovoljno samo zadovoljiti kupce: mi ih želimo oduševiti. To je ono što Wurth brend predstavlja. 

Prvi logo

Ideja za naš logo

Potiče od Reinholda Wurtha. Logo čine cilindrična glava jednog vijka i poluobla glava drugog vijka postavljene jedna nasuprot druge s imenom preduzeća u sredini.

Poravnati logo

Modernizacija loga

70-tih godina Wurth logo je prilagođen zahtjevima vremena.

Logo sa trakom

U 80-tim je dodata traka,

koja je u to vrijeme bila dodatni elemenat vizuelnog identiteta.

Novi logo

Logo budućnosti

brendu daje prepoznatljivost. Pojačavanjem naziva brenda poboljšava se percepcija u svim medijima. Istovremeno, Wurth Grupa dobija svoj novi vlastiti logo čime se izdvaja od preduzeća Wurth Linije.