Divizija građevinarstvo

Divizija građevinarstvo

Divizija građevinarstvo odgovorna je za brigu o kupcima u građevinarstvu te pratećim djelatnostima. U centru marketinških aktivnosti su građevinske firme, firme koje se bave postavljanjem krovova, gipsanim radovima, suhom gradnjom, ostalim završnim radovima u građevinarstvu te trgovine građevinskim materijaloma. Ovdje spadaju i logistička rješenja kreirana prema potrebama kupca kao što je npr. kontejner na gradilištu opremljen svim neophodnim proizvodima.