Reinhold Wurth - Vizionar

Posjećujući kupce Wurth komercijalni predstavnici su u dodiru s tržištem i nude ciljane usluge koje su od stvarne koristi za kupce. Prihvatiti se posla, pronaći nove ideje i rješenja koja će rasteretiti svakodnevni posao kupca su vodeće smjernice u Wurthu. “Pogledati iza planina i oko krivina” i napustiti utabane puteve kako bi se pronašle nove mogućnosti optimizacije - tako je Reinhold Wurth formulisao jedno od osnovnih pravila preduzeća.

RW s prvim prodajnim predstavnicimaMladi šef Reinhold Wurth (drugi s lijeva) s njegovim prvim
prodajnim predstavnicima

Od početka je Reinhold Wurth pokazivao odlučnost kombinovanu sa znatiželjom. Za njega je nakon smrti njegovog oca 1954. godine i preuzimanja preduzeća, prije svega bilo važno da preduzeće opstane, da zaradi novac i da zadrži solventnost. Već 1955. godine uveliko je premašio svoj cilj održavanja nivoa obrta iz prethodne godine. Još 50-tih godina je uveo strateško planiranje za petogodišnji period zajedno sa prognozom za narednih pet godina.

Menadžment s vizijom, uz strogu orijentiranost ka izvrsnosti i motivacija uposlenih karakterišu preduzeće od samih početaka. Na to je značajno uticao Reinhold Wurth. Već tada cilj je glasio: "Ne čekati kupce da dođu, već im aktivno ići u susret." Sa izgradnjom i nadogradnjom direktne prodaje postavljen je osnovni princip za uspjeh preduzeća.

Primjer vizionarskog i strateškog razmišljanja je “Vizija 2000” koju je Reinhold Wurth razvio 1987. godine. Te godine je obrt Wurth Grupe iznosio 700 miliona eura. Do početka novog milenija preduzeće je trebalo ostvariti obrt od pet milijardi eura. I uistinu, poslovne 2000. godine je ostvaren postavljeni cilj. A mi nastavljamo do novih pobjeda i sa novom vizijom. Za poslovnu 2020. godinu Wurth Grupa ima cilj da, sa 100.000 uposlenih, ostvari obrt od 20 milijardi eura.