Odgovornost

Preduzetnička aktivnost znači aktivnost usmjerenu ka budućnosti. Kao porodično preduzeće, Wurth je ostao dosljedan ovom principu od samog početka. On je sadržan u našoj osnovnoj djelatnosti ali kao holistički pristup, te uveliko premašuje našu samu orjentaciju prema kupcima i uposlenicima. Prepoznajemo i prihvatamo odgovornost koju imamu u društvu i za društvo.

Kupci

Mi svesrdno podržavamo naše kupce. Zadovoljiti kupca nije dovoljno. Mi ih želimo oduševiti. Prije svega, kupcima orjentisana terenska komercijalna služba i ideja usluge koja ona predstavlja te vrhunski kvalitet proizvoda su karakteristike ponude Wurth Grupe. Kao posljedica navedenog mi neprekidno radimo na pronalaženju novih rješenja kojima bi podržali kupčev biznis još bolje. Postići perfekciju u svakom polju djelovanja je jedno od naših najvažnijih načela. Novim izazovima pristupamo optimistično, dinamično i pragmatično – imajući na umu naš cilj: svakom kupcu pružiti samo njemu prilagođeni - "Njegov Wurth”.

Uposlenici

Kao odgovoran poslodavac Wurth Grupa ulaže u kontinuiranu obuku svojih uposlenika kao važan temelj za prosperitetne budućnosti preduzeća i uposlenika. Wurth Grupa preuzima odgovornost za doprinos životnom kvalitetu svojih uposlenika. Između ostalog, to podrazumijeva promociju zdravlja, kulturne događaje i pristup muzejima u vlasništvu firme. Također, podržavamo naše uposlene u njihovom nastojanju da organizuju svoj porodični i poslovni život, kao što su dogovori o skraćenom radnom vremenu ili za roditelje kreirane modele rada od kuće.

Preduzeće
Würthova nagrada Jeunces Musicales Germany 2017Izuzetni violinist Christian Tetzlaff dobitnik je Würth-ove nagrade Jeuness Musicales Germany 2017.

Kao odgovorno preduzeće mi smo uključeni u sve vrste inicijativa, podržavamo dobrotvorne ustanove i promovišemo brojne projekte u oblasti umjetnosti i kulture, istraživanja, nauke, obrazovanja i odgoja. Kako bi se objedinili angažmani na raznim poljima i osigurao kontinuitet, Reinhold i Carmen Wurth su 1987. godine osnovali Fondaciju Wurth. Fondacija trenutno raspolaže kapitalom od 10.6 miliona eura. Pored toga, pojedinačna Wurth preduzeća se angažuju u mnogim društvenim poljima na lokalnom nivou u preko 80 zemalja svijeta.