Wurth testne laboratorije

U našim Wurth testnim labaratorijima za osiguranje kvalitete (Quality Assurance) distupni su najmoderniji aparati za mjerenje i ispitivanje. Od vlačnih testiranja, preko testiranje vijaka i tvrdoće pa sve do testiranja kondenzacije vode i životnog vijeka trajanja.

U galeriji fotografija ispod možete dobiti predstavu o opremi koja se koristi za ispitivanje i mjerenje u Würth laboratorijima. Dobit ćete informacije o tome koji su instrumenti za testiranje najprikladniji za određena mjerenja i ispitivanja.

Mašina za vlačna testiranja Mašina za vlačna testiranja
Tester brzine bušenja Tester brzine bušenja
Tester tvrdoće po Vikersu Tester tvrdoće po Vikersu
Digitalni mikroskop Digitalni mikroskop
Ispitni robot
Ispitni robot
Infracrveni spektroskop Infracrveni spektroskop
Emisijski spektrometar Emisijski spektrometar
Kabinet za testiranje trošenja Kabinet za testiranje trošenja
Komora za slani test Komora za slani test
Rotacijski viskozimetar Rotacijski viskozimetar
Uređaj za testiranje sijalica Uređaj za testiranje sijalica
Spektrofotometar Spektrofotometar
Rengenski flourescentni spektroskop Rengenski flourescentni spektroskop
Reometar Reometar
Ispitni stol za mašine Ispitni stol za mašine
Tester obrtnog momenta Tester obrtnog momenta