Tester brzine bušenja

Tester brzine bušenja

Određuje brzinu bušenja samobušećih vijaka (za metal, drvo i građevinske materijale).