Rotacijski viskozimetar

Rotacijski viskozimetar

Mjerenje viskoziteta prema DIN 53019 i 53453, priprema viskozitetnih krivulja, testiranje tiksotropije proizvoda u kartušama i vrećicama