Tester tvrdoće po Vikersu

Tester tvrdoće po Vikersu

Test čvrstoće prema DIN EN ISO 6507.

  • Određivanje čvrstoće ruba i jezgre
  • Krivulja čvrstoće