Spektrofotometar

Spektrofotometar

Mjerenje boje proizvoda, kao što su silikoni ili lakovi u CIELAB-komori.