Ispitni stol za mašine

Ispitni stol za mašine
  • Testiranje izdržljivosti mašina i akumulatora pri visokim obrtnim momentima i brzinama
  • Testiranje životnog vijeka akumulatora mašina
  • Testiranje karakteristika mašina