Mašina za vlačna testiranja

Mašina za vlačna testiranja
  • Vlačni test/test pritiska na komponente
  • Test čvrstoće na vijcima i maticama