Reometar

Reometar

Određivanje viskoziteta, karakteristika strujanja tekućina i pastoznih proizvoda.