Emisijski spektrometar

Emisijski spektrometar

Utvrđivanje sastava čelika.