Infracrveni spektroskop

Infracrveni spektroskop

Snimanje specifičnog spektra jednog proizvoda (Fingerprint).